Javno otvaranje ponuda za projekat Ispravljanje osovine ceste i sanacija ceste M-5, dionica Bihać 4 – Ripač

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, JP Ceste Federacije BiH je danas, 30.8.2018. godine organiziralo javno otvaranje ponuda za projekat Ispravljanje osovine ceste i sanacija ceste M-5, dionica Bihać 4 – Ripač. 

 Javno otvaranje ponuda za projekat Ispravljanje osovine ceste i sanacija ceste M-5, dionica Bihać 4 – Ripač thumb thumb

Ponude su javno otvorene u prisustvu imenovanih zastupnika ponuđača i svakoga tko je odlučio da prisustvuje.

Ukupno dvije (2) ponude su dostavljene od strane sljedećih kompanija:

  • DOO „BEHIĆ-SANNY-BOY“ Bihać, i
  • JV „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim i „BC-GRADNJA“ d.o.o. Bosanska Otoka.

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Projekat je zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).