Javne rasprave o nacrtima Planova upravljanja okolišem za projekte rekonstrukcije crne tačke Kamenica i izgradnje trake za spora vozila na dionici Ripač-Vrtoče

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Bihać i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije crne tačke - kružni tok Kamenica i području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Ripač – Vrtoče u Bihaću, da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Javne rasprave o nacrtima Planova upravljanja okolišem za projekte rekonstrukcije crne tačke Kamenica i izgradnje trake za spora vozila na dionici Ripač-Vrtoče thumb

Javna rasprava će se održati u Bihaću, u prostorijama Grada Bihać 19.06.2018. godine u 13.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrti dokumenata mogu se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećim linkovima  Kamenica, Ripač - Vrtoče i na web stranici Grada Bihać.
Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 19.06.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke-kružni tok Kamenica u Bihaću
  2. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Ripač – Vrtoče (M-5)
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja