Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i socijalnim aspektima za projekat sanacije kolovozne konstrukcije i korekcije osovine magistralne ceste M-19

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Kladanj i naselja koja gravitiraju području namjeravane sanacije kolovozne konstrukcije i korekcije osovine magistralne ceste M-19.2, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i socijalnim aspektima za projekat sanacije kolovozne konstrukcije i korekcije osovine magistralne ceste M-19

Javna rasprava će se održati u Kladnju, u prostorijama općine Kladanj 24.04.2018. godine u 13.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici općine Kladanj.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 24.04.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i socijalnim aspektima za projekat sanacije kolovozne konstrukcije i korekcije osovine magistralne ceste M-19.2
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja