Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim uticajima za projekat rekonstrukcije tunela Crnaja

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Jablanica i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije tunela Crnaja, da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim uticajima za projekat rekonstrukcije tunela Crnaja.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim uticajima za projekat rekonstrukcije tunela Crnaja

Javna rasprava će biti održana u Jablanici, u prostorijama općine Jablanica 12.12.2017. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici općine Jablanica.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 12.12.2017. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim uticajima za projekat rekonstrukcije tunela Crnaja,
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.