Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrižja ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Mostar i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za projekt rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar  da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrižja ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar

Javna rasprava će se održati u Mostaru, u dvorani Gradske vijećnice na adresi Hrvatskih Branitelja 2, dana 20.09.2018. u 10:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta možete pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Mostara.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostaviti do datuma održavanja javne rasprave putem e-mail adrese pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Nacrta plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja