Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za Projekt rekonstrukcije magistralne ceste M-17, dionica Tarčin – Konjic

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Konjic i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za Projekt rekonstrukcije magistralne ceste M17, dionica Tarčin – Konjic, da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za Projekt rekonstrukcije magistralne ceste M-17, dionica Tarčin – Konjic thumb thumb

Javna rasprava će se održati u Konjicu, u prostorijama Općine Konjic, na adresi Maršala Tita br. 62, dana 24.07.2018. u 10:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.  

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta možete pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku, i na web stranici općine Konjic.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostaviti do datuma održavanja javne rasprave putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije magistralne ceste M-17, dionica Tarčin – Konjic km 16+800 – km 17+600
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja