Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Rekonstrukcije raskrsnice Vitkovići, cesta M-20

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Goražde i naselja koja gravitiraju području namjeravane Rekonstrukcije raskrsnice Vitkovići, asfaltnog kolovoza i korekcija osovine magistralne ceste M-20 u Goraždu, da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Rekonstrukcije raskrsnice Vitkovići, cesta M-20 thumb

Javna rasprava će se održati u Goraždu, u velikoj sali Gradske uprave 31.07.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Goražde.
Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 31.07.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije raskrsnice Vitkovići, asfaltnog kolovoza i korekcija osovine magistralne ceste M-20
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja