Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke „Mala Lisa“ u Cazinu

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Cazin i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije crne tačke, „Mala Lisa“ u Cazinu, da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke „Mala Lisa“ u Cazinu

Javna rasprava će se održati u Cazinu, u prostorijama Grada Cazin, 19.06.2018. godine u 10.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Cazin.
Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 19.06.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke „Mala Lisa“ u Cazinu
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja