Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Bihaća i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću.

Javna rasprava će se održati u prostorijama JU Osnovna škola Kamenica 17.02.2020. godine u 11.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Bihaća.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 17.02.2020., putem e-mail adrese pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja