Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Vrbas

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Bugojno i naselja koja gravitiraju području namjeravane rehabilitacije mosta preko rijeke Vrbas, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Vrbas

Javna rasprava će se održati u Bugojnu, u prostorijama općine Bugojno 26.02.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku. i na web stranici općine Bugojno.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 26.02.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Vrbas,
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.