Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta Komar preko duboke doline

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Travnik i naselja koja gravitiraju području namjeravane rehabilitacije mosta Komar preko duboke doline, da uzmu učešće u javnoj raspravi

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta Komar preko duboke doline

Javna rasprava će se održati u Travniku, u prostorijama općine Travnik 14.03.2018. godine u 10.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici općine Travnik.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 14.03.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta Komar preko duboke doline
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja