Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Gornje Bravsko – Ključ (M-5)

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Ključ i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Gornje Bravsko – Ključ u Ključu, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna Rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Gornje Bravsko – Ključ (M-5)

Javna rasprava će se održati u Ključu, u prostorijama Općine Ključ, 18.06.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Općine Ključ.
Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 18.06.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Gornje Bravsko – Ključ (M-5)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja