Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Bihać i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ thumb

Javna rasprava će se održati u Bihaću, u prostorijama Grada Bihać 16.10.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrti dokumenata mogu se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Bihaća.
Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 16.10.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću.
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.