Javna rasprava o nacrtima planova za projekat izgradnje trake za spora vozila na M-5, dionica Gromiljak - Blažuj

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Kiseljak i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Gromiljak - Blažuj, da uzmu učešće u javnoj raspravi

Javna rasprava o nacrtima planova za projekat izgradnje trake za spora vozila na M-5, dionica Gromiljak - Blažuj

Javna rasprava o nacrtima:

Javna rasprava će se održati u prostorijama općine Kiseljak 18.12.2019. godine u 11.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Općine Kiseljak.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 18.12.2019. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba ili putem telefon, pozivom na broj 033 563 519.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-5, dionica Gromiljak - Blažuj (Kobiljača)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja
  3. Prezentacija skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-5, dionica Gromiljak - Blažuj (Kobiljača), 1. Potez Han Ploča - Kobiljača (općina Kiseljak)
  4. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja