Javna rasprava na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-ŠB

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Široki Brijeg i Općine Posušje, kao i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-Široki Brijeg, da uzmu učešće u javnoj raspravi na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-Široki Brijeg.

Javna rasprava na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-ŠB

Javna rasprava će biti održana u Širokom Brijegu, u Gradskoj vijećnici 10.01.2018. godine u 14.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema odredbama Operativne politike 4.12 Svetske banke koja je jedan od kreditora projekta. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Širokog Brijega i Općine Posušje.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 10.01.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Nacrta skraćenog plana preseljenja za izgradnju treće trake na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-Široki Brijeg
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja