Javna rasprava na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-5, dionica Ripač - Dubovsko

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Bihać i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Ripač-Dubovsko, da uzmu učešće u javnoj raspravi na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-5, dionica Ripač - Dubovsko.

Javna rasprava na Nacrt skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-5, dionica Ripač - Dubovsko

Javna rasprava će biti održana u Bihaću, u Salonu za vjenčanja Grada Bihaća 09.01.2018. godine u 14.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema odredbama Operativne politike 4.12 Svetske banke koja je jedan od kreditora projekta. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Grada Bihaća.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 09.01.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba

Dnevni red:

  1. Prezentacija Nacrta skraćenog plana preseljenja za izgradnju treće trake na magistralnoj cesti M5, dionica Ripač-Dubovsko
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja