Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton