Rekonstrukcije raskrsnice M4.2, Ul Žrtava domovinakog rata i Ul. 25. Novembar, dionica: Skokovi-Srbljani (Mala Lisa)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi - Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton