Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani
Kanton
Kanton Sarajevo