Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
Semizovac - Sarajevo - Malta
Kanton
Kanton Sarajevo