Izrada idejnog projekta kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod Tvornice armatura)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton