Izgradnja pješačke staze u naselju Brnjaci, općina Kiseljak

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton