Dionica Crna Rijeka-Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija) sanacija škarpi i nestabilnih kosina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton