Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Simin Han - Donje Caparde 3 km 0+214

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4 M11
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton