Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton