Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Doboj-Donja Orahovica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton