Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton