Sanacija mosta (M17.3-002-323)  preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139 

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton