Rekonstrukcije ceste M17.5, dionica Jablanica-Sovići (cca 20km) – Idejni projekat (sa geodezijom)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton