Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo – kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton