Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
(gr.entiteta) – Gradačac
Kanton
Tuzlanski kanton