Izmještanje i zaštita dalekovoda na trasi ceste Šički Brod-Đurđevik, dionica 1, poddionica 2, od km 5+100 do km 11+975 – Glavni projekat

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton