Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton