Izgradnja obilaznice Stoca

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave