Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton