Izgradnja ceste Šićki Brod-Đurđevik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton
  • Izrada elaborata ukrštanja sa dalekovodima
  • Izrada projekta zaštite i izmještanja dalekovoda