Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – I faza, dionica Jablanska – Mali Lug

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton
  • Izrada glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću