Sanacija slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete cesta M17, dionica: Jablanica - Potoci, km 2+100 do km 2+400

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Jablanica 1 - Potoci
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton