Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: Srbljani - Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
Srbljani - Bosanska Krupa 1
Kanton
Unsko-sanski kanton