Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
Doboj - Donja Orahovica
Kanton
Tuzlanski kanton