Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425a u naselju Trebižat (spoj na AC) općina Čapljina

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
Vitina - Tasovčići
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton