Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Kulina bana u Ključu, km 19+600

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton