Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Živinice 1 - Vitalj
Kanton
Tuzlanski kanton