Pješački semafor u Jajcu na M16 – Zastinje”

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton