Izrada Idejnog rješenja, i prethodne procjene uticaja na okoliš izgradnje ceste M5, dionica Čvor Mali Lug - Gorjevac (nastavak Obilaznice Bihaća) L=cca 15km

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton