Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda (veza M6 i R 420)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Glavni projekt objekata ( 2 vijadukta – cca 65 m i cca 50 m i 1 potputnjak l=cca 8 m )