Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići – Zalik)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Potoci - Mostar (centar)
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton