Izgradnja obilaznice Bihaća

Aktivnosti
Konsulantske usluge
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Studija utjecaja na okoliš