Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton