Dionica Gromiljak-Blažuj, Poddionica Han Ploča-Šamin Gaj (Kobiljača)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak - Blažuj
Kanton
Kanton Sarajevo